Oletko haaveillut omasta yrityksestä uudenlaisella tuote- tai palveluidealla? Webbi, mobiili ja esineiden internet mahdollistavat lähes kaiken. Mutta miten pääset liikkeelle tuotteen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Hyvän idean tuotteistaminen ja kaupallistaminen eivät vaadi teknologiaosaamista. Yleensä suuremmat haasteet liiketoiminnassa kohdataan markkinoinnissa ja myynnissä kuin teknisessä toteutuksessa. Toteutus on tietysti erittäin tärkeää ja vääränlainen tuote ei yksinkertaisesti myy. Prioriteetit uuden liiketoiminnan kehittämisessä pitää olla oikeassa järjestyksessä: asiakasarvo, liiketoimintamalli, go-to-market, myyntikanavat, tuotearkkitehtuuri. Kaikki yhdessä nämä muodostavat liiketoiminta-arkkitehtuurin. Tarkastellaan näitä kaikkia toteutuksen näkökulmasta.

Oletetaan, että uuden tuotekonseptin toteutustapa on ohjelmisto eli se on verkkopalvelu, mobiilisovellus tai näiden yhdistelmä. Asiakasarvon näkökulmasta tärkeintä on pilkkoa asiakkaan ongelma ja siihen tarjottava ratkaisu pieniksi paloiksi ja mietittävä sitten yhdessä tulevien käyttäjien kanssa miten ongelman ratkaiseva sovellus toimii. Missä ja miten sovellusta käytetään? Mitä osapuolia ja käyttäjäryhmiä prosessiin liittyy? Miten minimoidaan käyttäjän toiminteiden määrä ja maksimoidaan ongelmanratkaisun arvo? Tässä vaiheessa tehdään ensimmäiset hahmotelmat siitä, mitkä ovat oikeat käyttöliittymävaihtoehdot eri käyttäjäroolien näkökulmasta.

Liiketoimintamalli liittyy myös siihen, miten tuote viedään markkinoille. Sitä ei itseasiassa kannata kiinnittää lainkaan alkuvaiheessa, mutta vaihtoehtoja tulee pohtia, koska niillä on oma vaikutuksensa tuotearkkitehtuuriin ja sitä kautta toteutukseen. Teknologia liittyy tähän vaiheeseen sikäli, että eri teknologia alustat tarjoavat erilaisia valmiita välineitä rahan kotiuttamiseen asiakkaalta. Vaihtoehtoja on yllättävän paljon: maksulliset mobiilisovellukset, transaktiomaksut (In-App-Purchase), kuukausimaksut (Sofware as a Service, SaaS), tekstiviesti, verkkokauppa-alustat, luottokorttimaksualustat. Lisäksi on erilaisia ekosysteemejä, missä voi rahastaa oman tuotteensa tai palvelunsa.

Toinen näkökulma liiketoimintamalliin on go-to-market –startegia. Tehdäänkö vaikkapa osa tuotteesta ilmaiseksi (freemium-businessmalli) ja pyritään saamaan paljon ilmaiskäyttäjiä, joista sitten osa hankkii laajemman maksullisen version. Vai onko käyttö aluksi ilmaista (free trial) ja muuttuu maksulliseksi koekäyttöjakson jälkeen? Tai laskutetaanko ominaisuuksista käytön mukaan jälkikäteen? Etenkin isommillle yrityksille suunnatuissa tuotteissa voi olla välttämätöntä tarjota maksuvaihtoehtona (sähköinen) laskutus.

Go-to-market strategia voi olla myös vaiheittainen. Voi olla mielekästä viedä tuote kapealle testimarkkinalle mahdollisimman pienin kustannuksin. Minimum viable product käsitteenä määrittelee pienimmän mahdollisen tuotetoteutuksen, jolla voidaan validoida tuoteidea markkinoilla. Yleensä näin toimitaan pienen koekäyttöryhmän kautta kohderyhmälle parhaiten sopivalla teknologia-alustalla. Esimerkiksi tehdään tuotteesta yksinkertainen mobiilisovellus, joka julkaistaan vain Applen laitteisiin suunnattuna ilmaistuotteena maantieteellisesti rajatulla alueella.

Myyntikanava nivoutuu go-to-market strategiaan kuten myös liiketoimintamalliin. Jos myyntikanava on johtavat sovelluskaupat (Appstore & Google Play), määrittelee se melko pitkälle teknologiavalintaakin. Tai ainakin asiakkaan käyttöliittymään. Jos taas kyseessä on suoramyyntinä (direct sales) myytävä B2B / enterprise-sovellus, vaihtoehtoja sekä käyttöliittymille että teknologioille on huomattavasti enemmän.

Tuotearkkitehtuuri on laaja käsite, joka pyrkii määrittelemään millainen tuote on, miten sitä käytetään, miten se toteutetaan ja miten se kommunikoi muiden sovellusten ja datalähteiden kanssa. Tässä vaiheessa tullaan sitten jo enemmän teknologiakysymysten äärelle. Jos aiempien isojen asioiden suhteen on tehty selkeitä linjauksia, voidaan tässä vaiheessa listata muutamia toteutusvaihtoehtoja tai jopa tehdä lopulliset valinnat.

Avainsanoja teknologiavalinnan ympärillä on huomattavasti enemmän kuin edellä käytiin läpi. Tärkeitä näkökulmia tuotteen toteukseen liittyen ovat käyttäjäroolit, käytettävyys, palvelumuotoilu, valmiit tuotemodulit, avoin lähdekoodi ja ohjelmistokirjastot.

Teknologiavalinta on kauaskantoinen päätös. Siinä on usein myös opportunistisia näkökulmia. Jos tiimissä on osaamista jostain tietystä teknologiasta, päädytään hyvin helposti siihen, vaikka se ei olisikaan optimaalisin valinta. Valitsemalla oikean tuotekehityskumppanin – kuten OCTO3 – saat käyttöösi puolueettoman näkemyksen siitä, miten tuote olisi viisainta toteuttaa. Kumppanin avulla saat käyttöösi myös mahdollisimman laaja-alaisen näkemyksen ja satojen projektien kokemuksen siitä, miten tuoteprojekti etenee ja missä järjestyksessä valinnat ja päätökset kannattaa tehdä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä miten sinun tuoteideasi toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikein.