Jatkuva kehittäminen on yksi toimintamme kulmakiviä. Tehokas toiminta parantaa tuottamaamme asiakasarvoa ja siten asiakastyytyväisyyttä. Tarkoituksenmukainen toimintaympäristö on meille tärkeä ja se parantaa myös henkilöstön viihtyvyyttä.

Käynnistettävän kehitysprojektin tavoitteena on luoda edellytykset keskeisten kilpailukykytekijöiden kehittämiseen ja pysyvien kasvutekijöiden luomiselle. Toimenpiteinä on strategian, markkinoiden ja toimintaedellytysten parantaminen. Tuloksena arvioidaan olevan selkeä liiketoiminnan kasvu seuraavan viiden vuoden ajalla.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt OCTO3:lle yrityksen kehittämisavustusta hankkeen toteutusta varten. Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana.

   

Lisätietoja: Tommi Laitinen