Ohjelmistokehitysprojektin vaikein tehtävä on muuntaa käyttäjien ja asiakkaiden abstraktit tarpeet toimivaksi tuotteeksi tai palveluksi. Haastetta on vuosien saatossa pyritty ratkaisemaan monin tavoin. Useimmiten tehokkain tapa ratkaista tämä tilanne on edetä palanen kerrallaan. Kutsumme tätä menetelmää ketteräksi kehittämiseksi (agile development).

Kun hirsitaloa rakennetaan, se pystytetään hirsi kerrallaan. Jos tarinan hypoteettinen elefantti olisi syötävä, se syötäisiin palanen kerrallaan. Kun ohjelmistoa koodataan, on viisaampaa toteuttaa sitä ominaisuus kerrallaan.

Jatkuva eteneminen mahdollistaa käyttäjien ja asiakkaan mukanaolon ja tuotteen arvioinnin sitä mukaa kun kehitys etenee. Näin virheisiin, puutteisiin tai väärinkäsityksiin voidaan puuttua nopeasti ja voimme toteuttaa muutokset ketterästi ja nopeasti.

Ketterät menetelmät yhdistettynä Devops-menetelmiin takaavat ohjelmiston läpinäkyvän rakentumisen.

Ketterät menetelmät ohjelmistokehityksessä ovat tulleet toimiakseen. Ne yhdistettynä Devops-menetelmiin takaavat ohjelmiston läpinäkyvän rakentumisen suoraan asiakkaan silmien edessä. Ketterät menetelmät eivät yksin takaa riittävää etenemisnopeutta ja virheetöntä tuotantoonvientiä, vaan yhdistettynä automatisoituihin konfiguraationhallintaan, testaukseen, kokoonpanoon ja julkaisuun vähennetään manuaalisen työn tarvetta, nopeutetaan tuotantoonvientiä ja vähennetään virheitä.

Menestyksekkäässä ketterässä projektissa kaikki osapuolet tietävät yhdessä, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, roolit ovat selkeitä, vastuut ja tuoteomistajuus on hallinnassa sekä ymmärretään millainen projektin toimintaympäristö on.

Menetelmiä on syytä soveltaa asiakas- ja projektikohtaisesti.  Me olemme käyttäneet eri variaatioita ketterän kehityksen ja Devopsin menetelmistä kymmenissä projekteissa. Emme juutu menetelmiin vain menetelmien vuoksi, vaan sovellamme niitä kulloisenkin tarpeen mukaan. Ymmärtämällä projektien luonne ja käytettävien menetelmien tarve voitetaan ajassa, kustannuksissa ja lopputuloksissa.

Menestyksekkäässä ketterässä projektissa kaikki osapuolet tietävät yhdessä, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, roolit ovat selkeitä, vastuut ja tuoteomistajuus on hallinnassa sekä ymmärretään millainen projektin toimintaympäristö on. Sen mukaan valitaan, miten ortodoksisesti eri malleja noudatetaan ja miten niitä sovelletaan. Devops kulkee ketterän kehityksen mukana käsi kädessä – samoin soveltaen ja ymmärtäen toimintaympäristö.

Hyödynnä OCTO3:n osaaminen nykyaikaisten ja ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien osaajana!

Ilkka Toivanen on yleismiehemme projektien ja asiakkaiden keskellä. Monta palloa ilmassa ja muutama kerrallaan kädessä pitävät Ilkan kiireisenä, mutta yleensä äärimmäisen rauhallisena Lappeenrannan toimipisteellämme.