OCTO3 Oy on valittu SmartLog-hankkeen lohkoketju-sovelluksen kehittäjäksi. Hankkeen tavoitteena on rakentaa sovellus, jonka avulla kuljetusketjuissa toimivat yritykset voivat jakaa tietoa turvallisesti ja tehokkaasti. Toimintamalli ja etenkin lohkoketju-teknologian hyödyntäminen taustajärjestelmässä on ainutlaatuinen globaalisti.

SmartLog on kansainvälinen konsepti, jonka tavoitteena on yhdistää logistiikka-alalla ja kuljetusketjuissa toimivien yritysten tietokannat keskenään lohkoketju-teknologiaan perustuvalla sovelluksella.

SmartLog-hankkeen taustalla on kansainvälinen, pohjois-eurooppalainen konsortio, jota koordinoi Kouvola Innovation Oy. Hankkeen tavoitteena on kehittää lohkoketju-teknologiaan perustuvaa, logistiikan ja kuljetusketjujen tiedonjakoa merkittävästi parantava sovellus.

”Uusi konsepti mahdollistaa ennen näkemättömän tiedon jakamisen ja hyödyntämisen tason, joka tulee säästämään yritysten kustannuksia merkittävällä tavalla.”, kertoo projektia vetävä Mika Lammi Kouvola Innovation Oy:stä.

Logistiikka-alalla ongelmana on pitkään ollut tavarankuljetukseen liittyvän tiedon heikko standardointi ja jaettavuus. Tämä on johtanut erityisesti pidemmissä kuljetusketjuissa tehottomuuteen ja resurssien hävikkiin.

Hanke on jopa globaalisti tarkastellen ainutlaatuinen. Olemme ylpeänä mukana huippujoukkueessa.

Tommi Laitinen, OCTO3 Oy, toimitusjohtaja

SmartLog -projektin tavoitteena on lyhentää tavaraliikenteen kokonaiskuljetusaikoja molemmilla Suomesta lähtevillä TEN-T-verkon kuljetuskäytävillä, Scandinavian-Mediterranean sekä North Sea-Balticillä.

”Hanke on jopa globaalisti tarkastellen ainutlaatuinen. Lohkoketju uutena teknologiana mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan tavan jakaa tietoa ja ennen kaikkea lisätä älykkyyttä kuljetusketjun toimintaan haasteellisessa monitoimijaympäristössä. Olemme ylpeänä mukana huippujoukkueessa.”, toteaa OCTO3 Oy:n toimitusjohtaja Tommi Laitinen.

SmartLog -projekti on Euroopan Unionin Interreg Central Baltic – ohjelman sekä projektipartnereiden rahoittama ja sen kokonaisbudjetti kuuden partnerin kesken kolmeksi vuodeksi on 2,2M€. Projekti käynnistyi syyskuussa 2016.

OCTO3 osaaminen – esimerkiksi lohkoketjuista ja järjestelmäintegraatioista – tuo tehoa kymmenien organisaatioiden toimintaan. Ota yhteyttä jo tänään ja selvitä miten voit saada palveluidemme avulla merkittäviä hyötyjä.