Kehitettäessä uusia tuotteita tai palveluita, tärkein asia on varmistaa idean toimivuus oikeiden käyttäjien keskuudessa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Miten varmistat idean toimivuuden helposti ja tehokkaasti?

Idean testaamiseen varhaisessa vaiheessa on monia keinoja. Olemme työskennelleet tuote- ja palvelukehityksen parissa pitkään, joten kokemussalkkuumme on kertynyt runsaasti toimintamalleja. Paras tapa on kuitenkin aina tehdä tuotteesta mahdollisimman nopeasti varhaisen vaiheen prototyyppi.

Prototyyppi ei välttämättä ole edes toimiva versio tuotteesta. Esimerkiksi mobiilisovellusta voi hyvin demoilla pelkillä käyttöliittymän valokuvilla. Tietojärjestelmää voi protoilla myös post-it -lapuilla. Vain mielikuvitus on rajana.

Prototyyppi voi olla myös ensimmäinen riisuttu versio tuotteesta, ns Minumum Viable Product MVP. Tällöin testikäyttö onnistuu autenttisessa toimintaympäristössä oikealla käyttöliittymällä ja sovellus synnyttää lisäarvoa.

Tuoteomistajalla pitää olla vahva näkemys ja samalla avoin mieli kerätä markkinareaktiot oman tuotteen saamasta palautteesta.

OCTO3 on tuotekehityksen ammattilainen. Toteutamme nopeasti ja tehokkaasti innovointi ja prototyyppiprojektin, jonka sisältö määritellään tarvekohtaisesti. Tässä esimerkki laajahkosta projektista vaiheineen:

 • Yhteinen ongelman ja idean läpikäynti
 • Idean sparraus ja uudet näkökulmat
 • Ratkaisuvaihtoehtojen läpikäynti
 • Palvelumuotoilu
 • Käyttöliittymäproton rakentaminen
 • Prototyypin testaus oikeilla käyttäjillä
 • Palautteen analysointi
 • MVP tuotteen suunnittelu ja toteutus
 • Rajoitettu julkaisu (closed beta)
 • Palautteen analysointi
 • Iterointi ja kehitys jatkuvat!

Kuten listasta voi havaita, tuotesuunnittelu ei ole yksinkertaista. Oleellista on kuitenkin ymmärtää jatkuvan muutoksen tarve. Tuoteomistajalla pitää olla vahva näkemys ja samalla avoin mieli kerätä markkinareaktiot oman tuotteen saamasta palautteesta.

Prototyypin rakentaminen sopii hyvin myös tilanteeseen, missä ei ole etukäteen selvillä konseptin tai teknisen toteutuksen toimivuus. Tällöin toteutetaan ensimmäisenä se osa järjestelmää, jonka toteutus tai toimivuus arveluttaa.

Parhaat kysymykset saadaan kun neitseellinen käyttäjä kokeilee sovellusta ensimmäisen kerran.

Kun asiakkaat tai loppukäyttäjät ovat innoissaan tuotteesta, he sietävät hyvin keskeneräisyyttä. Yleensä myös parhaat kysymykset saadaan kun neitseellinen käyttäjä kokeilee sovellusta ensimmäisen kerran. Tällöin kannattaa olla tarkkana ja kirjata arvokkaat havainnot huolella ylös.

Käänny puoleemme ja saat tueksesi usean asiantuntijan muodostaman tiimin tuote- ja palvelukehityksen ammattilaisia oman prototuotteesi toteutukseen. Ota yhteyttä!