Tuoteidean kehittäminen lähtee liikkeelle konseptisuunnittelusta. Hyvin tehty konseptointi mahdollistaa idean arvioinnin mahdollisimman laaja-alaisesti eri näkökulmista ja mahdollistaa päätöksenteon investoinnin viemiseksi eteenpäin. 

Konseptisuunnittelu tarkoittaa palvelu- tai tuoteidean kiteyttämistä konkreettiseksi kuvaukseksi, jonka pohjalta tarkempi suunnittelu ja varsinainen toteutus voidaan aloittaa. Konseptia voidaan käyttää myös idean validointi kohderyhmässä tai sen pohjalta voidaan tehdä ensimmäinen prototyyppi, jonka avulla idean todentaminen tehdään.

Avainkysymykset konseptisuunnittelussa liittyvät idean kuvaukseen, asiakastarpeen tunnistamiseen, kohderyhmän määrittelyyn, alustavaan palvelumuotoiluun ja idean visualisointiin.

Konseptisuunnitteluun on paljon menetelmiä, mutta tärkeintä on ottaa mukaan tuotteen tai palvelun tulevia kohderyhmiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Idean esittely ja käyttäjien haastattelu tuovat aina esiin uusia, aiemmin havaitsemattomia näkökulmia.

Käyttämämme runsaan arvon suunnittelumalli huomioi paitsi funktionaalisen, myös emotionaalisen, kulttuurisen ja sosiaalisen arvon osana tuotteen tai palvelun suunnittelua. Näkökulmien painoarvot vaihtelevat sovelluksen käyttökohteen ja käyttäjäryhmien mukaisesti.

Avainkysymykset konseptisuunnittelussa liittyvät idean kuvaukseen, asiakastarpeen tunnistamiseen, kohderyhmän määrittelyyn, alustavaan palvelumuotoiluun ja idean visualisointiin. Painotamme enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, mutta toki suunnitteluvaiheessa on arvioita myös kilpailua, toteuttamiskelpoisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Tyypillisesti osana konseptisuunnittelua toteutetaan ei-tekninen prototyyppi eli esimerkiksi käyttöliittymädemo. Sen avulla konseptin esittely on helppoa ja idea herää henkiin.

Konseptisuunnittelu on erittäin edullinen tapa testata idean toimivuutta ja viedä tuotekehitystä yksi pykälä eteenpäin. Hyvin tehty konsepti mahdollistaa esimerkiksi tuotteen esittelyn sijoittajille tai jopa aikaisen lanseerauksen esimerkiksi joukkorahoitusalustalla.

Konseptisuunnitelun jälkeen idea on niin konkreettisella tasolla, että sen toteuttaminen voidaan aloittaa. Ota yhteyttä ja esittele ideasi luottamuksella meille, niin kerromme kuinka sitä kannattaa viedä eteenpäin.