Tuotteen tai palvelun vieminen markkinoille on yksi tärkeimmistä vaiheista uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Julkaisu ja käyttäjien reaktioiden mittaaminen ja niistä oppiminen ovat erittäin tärkeitä ja niihin täytyy valmistautua huolella. 

Lanseeraukseen tulee valmistautua jo idean testausvaiheesta lähtien. Kehitysmallimme suosii iteratiivista kehittämistä ja käyttäjien sitouttamista jo idean testaukseen sekä ensimmäisten toteutusversioiden käyttöön. Kehityksen edetessä lisätään analytiikan käyttöä ja ensimmäisen tuoteversio sisältää jo analytiikkakehyksen tuotteen tai palvelun käytön analysointiin.

Toimintamallimme suosii iteratiivista kehittämistä ja käyttäjien sitouttamista mukaan alusta lähtien.

Mittarit ja käyttäjäpolkujen analysointi ovat oleellinen osa modernia sovelluskehitystä. Kaikkea kannattaa mitata eikä mitään kannata jättää arvailujen varaan. Tarkan tiedon hyödyntäminen liiketoiminnan johtamisessa kannattaa aina.

Palveluiden tai tuotteiden lanseeraaminen markkinoille sisältää monenlaisia vaiheita niin markkinointiin kuin tekniikkaankin liittyen. Tunnemme nämä niin mobiilin kuin webinkin osalta. Ota yhteyttä kun haluat toteuttaa ideasi. Sisällytä oikeat välineet ja analytiikka sovellukseesi heti alusta lähtien.