Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Valtion virastona se vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

OCTO3 kehittää yhdessä Liikenneviraston kanssa seuraavan sukupolven rataverkon kunnonhallinnanjärjestelmiä. Laajan kokonaishankkeen tavoitteena on parantaa raideliikenteen turvallisuutta, ylläpidon ja kunnossapidon tehokkuutta, automatisointia ja tiedonkeruuta. Yhteistyö on osa Liikenneviraston laajaa digitalisaation kokonaishankesalkkua.

Kehityshanke parantaa rataverkon kunnonhallintaa ja siihen liittyvän tiedon ylläpitoa. Uudet järjestelmät mahdollistavat tehokkaan ja automatisoidun tietojen keruun, käsittelyn ja analysoinnin.

Automatiikan ja analytiikan ansiosta ylläpidon ja kunnossapidon toimenpiteet voidaan suunnitella ja kohdentaa tarkemmin. Näin havaittuihin poikkeamiin voidaan tarttua jo ennen häiriöiden ilmaantumista. Lisäksi järjestelmällä tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Olemme erittäin tyytyväisiä OCTO3:n proaktiivisuuteen ja käyttäjälähtöiseen tapaan viedä kehityshankketta eteenpäin. Projekti on edennyt konkreettiselle tasolle nopeasti ja olemme saaneet näkyviä tuloksia. Kun luodaan täysin uutta järjestelmää ilman selkeää esikuvaa, on tärkeää hahmottaa oikeat käyttäjätarpeet ja muuttaa ne konkretiaksi nopeasti. OCTO3 on onnistunut hyvin työssään!

Sami Mäkinen, hankepäällikkö, Liikennevirasto

Monitoimittajaympäristö asettaa tiimeille omat haasteensa. Hyvä lopputulos voidaan rakentaa vain kaikkien tiimien saumattomalla yhteistyöllä, ilman osaoptimointeja. Erilaisista yrityskulttuureista tulevien tiimien täytyy löytää yhteinen tapa tehdä työtä ja puhaltaa samaan hiileen. Meillä OCTO3:lla on välitön ja toisten ammattitaitoa kunnioittava työilmapiiri ja toimintatapa, mikä luo erinomaisen pohjan yhteistyölle.

Hanke on meille myös taloudellisesti erittäin merkittävä. Kolmivuotisen sopimuksen arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Olemme nöyränä ja kiitollisena tämän luottamuksen edessä. Mutta yhtä aikaa ylpeänä siitä, miten voimme kehittää yhteistä liikenneinfraamme.