1 Rekisterinpitäjä Nimi
Suomen Visma-yhtiöt / OCTO3 Oy
Osoite
Käynti- ja postiosoite: Visma Finland Holding Oy, Keskuskatu 3, 00100 HELSINKI

OCTO3 Oy, Laserkatu 6, 53850 LAPPEENRANTA

2 Yhteystaho rekisteriä koskevissa asioissa Nimi
Henkilöstöhallinto
Yhteystiedot
rekisteriseloste@visma.com
3 Rekisterin nimi Rekrytointitietojärjestelmä
4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Vastaanottaa ja käsitellä työhakemuksia ja niiden liitteitä sähköisesti.
5 Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää hakijoiden henkilötietoja, sekä liitteissä annettuja tietoja, kuten koulutus, työkokemus, kielitaito ja IT-taidot.
6 Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterissä olevat henkilötiedot perustuvat yksinomaan hakijan itsensä sinne tallentamiin tietokenttätietoihin ja liittämiin liitteisiin.
7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekrytointitietojärjestelmä on käytössä vain Suomessa. Hakijoiden tietoja luovutetaan vain rekrytointiprosessissa mukana oleville osapuolille, kuten palkkaavalle esimiehelle ja haastattelussa avustaville. Hakijoiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Hakijoiden tietoja säilytetään ainoastaan GDPR:n mukaisissa järjestelmissä.
9 Rekisterin suojauksen periaatteet A Manuaalinen aineisto
Hakijoiden tietoja voidaan tarvittaessa tulostaa paperille, jolloin niitä säilytetään aina lukituissa kaapeissa ja huoneissa.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Hakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiprosessissa mukana olevat henkilöt. Järjestelmässä rajataan oikeuksilla nähdä hakijoiden tietoja.
Visma-yhtiöt noudattavat periaatteita, jotka koskevat hakijoiden yksityisyyden suojaa tietoverkossa, mikä suojaa hakijoiden Visma-yhtiöille luovuttamia tietoja. Visma-yhtiöt noudattavat tietojen käsittelyssä henkilötietolakia ja muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.