Meille osaaminen on menestymisen tärkein tekijä. Yksilötason osaaminen on avain onnistumiselle. Kuten jaettu ilo, myös jaettu osaaminen on kaksin- tai moninkertainen osaaminen. Meillä ilo ja osaaminen kumpuavat työntekijöidemme sisältä. Hyödynnämme yrityksenä yksilötason osaamistamme ja kehitymme jatkuvasti. Opimme joka päivä. Kehitymme määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti.

Jokainen tiimimme jäsen pitää yllä omaa oppimissuunnitelmaansa. Suunnitelma sisältää uusia toimintatapoja, teknologioita, työkaluja ja ohjelmointikieliä. Seuraamme trendejä ja varsinkin teknologiamurroksia. Tutkimme uusia innovaatioita ja tapoja työskennellä ohjelmistoprojekteissa. Ennenkaikkea seuraamme asiakkaidemme tarpeita osaamisen kehittämiseksi.

Yritystason koulutussuunnitelmaa toteutetamme konkreettisesti yksilötasolla. Yksilötason oppimissuunnitelmassa määrittelemme osaamisen kehittymisen tavoitteet. Vuositasolla jokainen tiimin jäsen opiskelee tietyn määrän työpäiviä. Jatkuvan dialogin avulla huolehdimme, että ymmärrämme yhdessä yksilötason tarpeet– nämä kohtaavat yritystason koulutussuunnitelman ja jalkautuvat käytännön opiskeluun sekä oppimiseen.

Parhaiten opimme kun sovellamme oppimaamme käytännössä. Meillä ymmärretään, että kukaan ei ole täydellinen ja kokenutkin oppii joka päivä uutta.

Oppimista sovellamme käytäntöön projekteissa. Projektimme ovat – kiitos asiakkaidemme – monipuolisia niin työkalujen, ohjelmointikielten, toimintatapojen kuin teknologioidenkin suhteen. Parhaiten opimme kun sovellamme oppimaamme käytännössä. Meillä ymmärretään, että kukaan ei ole täydellinen ja kokenut vaan oppii joka päivä uutta. Työskentelytapamme kannustavat tähän: käytämme pariohjelmointia, hyödynnämme kokeneempien konkareiden osaamista, katselmoimme koodeja.

Kokeneemmat työntekijät ohjaavat muita sekä projekti- että yritystasolla. Hyödynnämme säännöllisesti eri projekteissa koettua ja opittua keskinäisessä kommunikaatiossamme. Luomme ja ylläpidämme parhaita käytäntöjä. Otamme opiksemme kohdatuista haasteista emmekä lakaise niitä maton alle.

Kannustamme kokeiluihin ja riskinottoon

Kannustava yrityskulttuuri ja monipuoleinen projektiportfolio takaavat sen, että meillä kaikilla on jatkuva ilo oppia uutta. Osaamisen kehittyminen on arkipäivää. Auttamisen ilo ja yhteenlyödyt päät osana yrityskulttuuria takaavat, että tärkein menestystekijämme – osaaminen – luo asiakkaillemme runsasta arvoa. Liity tiimiimme jättämällä hakemuksesi. Otamme sinuun yhteyttä viivyttelemättä.

Ilkka Toivanen on yleismiehemme projektien ja asiakkaiden keskellä. Monta palloa ilmassa ja muutama kerrallaan kädessä pitävät Ilkan kiireisenä, mutta yleensä äärimmäisen rauhallisena Lappeenrannan toimipisteellämme.