Tutkimusten mukaan parhaiten menestyvät yritykset, joilla on oma vahva identiteetti. Mutta millainen on yrityksen identiteetti ja mistä se koostuu? Mikä sen synnyttää ja voiko sitä muuttaa?

Nämä ovat vaikeita kysymyksiä. OCTO3 on vahvasti sitoutunut omaan palvelustrategiaansa. Meidän tehtävämme on tuottaa arvoa asiakkaillemme auttamalla heitä kehittämään omaa liiketoimintaansa ohjelmistokehityksen alueella.

Olemme palveluammatissa ja meidän identiteettimme muodostuu paitsi tuottamastamme arvosta myös lukuisista päivittäisistä kohtaamisista asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa kanssa.

Haluamme voittaa asiakkaidemme luottamuksen päivittäisissä kohtaamisissa. Jos meistä välittyy aito tahto luoda arvoa ja palvella, olemme onnistuneet. Kun puhumme aidosta tahdosta, sitä ei voi syntyä muulloin kuin silloin, kun olemme oma itsemme.

Haluamme luoda toimintaympäristön, missä on turvallista olla oma itsensä. Silloin pitää saada myös epäonnistua. Epäonnistuminen on väistämätöntä kun luodaan uutta ja haetaan rajoja siinä, mikä on mahdollista ja mikä ei.

Monet yritykset sanovat, että epäonnistuminen on sallittua. Erään tutkimuksen mukaan 85% toimitusjohtajista sanoo, että heidän yrityksessään on sallittua epäonnistua. Saman tutkimukseen mukaan kuitenkin 51% yrityksien asiantuntijoista on sitä mieltä, että epäonnistuminen EI OLE sallitua.

Tästä huolimatta ponnistelemme kohti sallivampaa ja hyväksyvämpää ympäristöä. Yksi keskeisistä arvoista tässä on rehellisyys ja suora puhe – myös asiakkaidemme suuntaan. Virheen merkiksi nostetaan kättä pystyyn, mutta vastaavasti kissa nostetaan pöydälle, mikäli projekti ei suju meidän mielestämme suunnitelmien mukaan.

Vaatii rohkeutta olla oma itsensä. Se ei kuitenkaan ole vaikeaa, jos kaikki hyväksyvät toisensa sellaisena kuin kukin on. Sellaisen yrityksen ja työympäristön me haluamme luoda. Uskomme lujasti, että siellä tehdään innokkaasti ja ahkerasti töitä sekä ennen kaikkea luodaan paljon uutta ja saadaan hyviä tuloksia.

Tervetuloa mukaan kokemaan energiamme ja luova ympäristömme!

Tommi Laitinen on OCTO3 Oy:n toimitusjohtaja.