Millaisessa ympäristössä syntyy onnistumisia ja ihmiset viihtyvät. Millainen on hyvä yrityskulttuuri?

Meillä OCTO3-tiimissä on tärkeää toimia siten, että tuemme toisiamme, mahdollistamme toistemme onnistumisia ja luonnollisesti pyrimme maksimoimaan asiakkaan saaman arvo ja tuottamaan asiakastyytyväisyyttä. Toimimalla oikein seuraa tästä myös se, että opimme toinen toisiltamme ja kehitymme ammattilaisina monipuolisesti. Ja tietysti viihdymme työpaikallamme erinomaisesti. Miten tämä tehdään ja miten olemme siinä onnistuneet?

Toimintamme lähtökohtana on turvallinen työympäristö. Fyysinen turvallisuus on itsestäänselvyys. Mutta on ensisijaisen tärkeää, että työympäristö on myös henkisesti turvallinen. Se tarkoittaa, että meillä on mahdollista ottaa riskejä, kokeilla uusia asioita ja kyseenalaistaa viralliset totuudet avoimessa keskustelussa. Kaikkien mielipide on tärkeä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toimia voi miten tahansa. Sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni.

Pyrimme kohti joustavaa organisaatiota, missä mielipiteen ja ehdotuksen painoarvo arvioidaan asiantuntemuksen ja argumenttien perusteella – ei organisaatioaseman pohjalta. Joustavuuden mahdollistaa luottamus ja luotettavuus.

Joustavuuden mahdollistaa luottamus ja luotettavuus.

Sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni ja tehtävät hoidetaan ajallaan ja laatukriteerit täytetään. Luottamus tarkoittaa myös avoimuutta ja tasapuolisuutta. Keskinäinen arvostus syntyy luottamuksesta ja tasapuolisuudesta. Aktiivinen ja monensuuntainen dialogi sekä viestintä tukevat tätä.

Kaikessa tekemisessä pitää olla selkeä ja tiedossa oleva rakenne ja vastuut. Kukin projektissa tietää, mikä on hänen vastuullaan ja mitkä hänen tavoitteensa käsillä olevan työn suhteen ovat. Ja vastaavasti kääntäen niin, että jos nämä eivät ole selvillä, jokaisen vastuulla on ne selvittää. Etenkin tämä on tärkeää suhteessa asiakkaan tavoitteisiin. On tärkeää ymmärtää työn merkitys ja tarkoitus sekä oma rooli tämän tarkoituksen toteutuksessa. Tämän kautta on mahdollista löytää myös työn merkitys itsen kannalta.

Kun työllä on merkitys, syntyy sen tekemisen motivaatio aidoista vaikuttimista. Työn merkitykseen pitää kytkeä myös mahdollisuus muuttaa asioita. Muutos tarkoittaa asioihin vaikuttamista. Kun toimin suunnitelmallisesti, voin vaikuttaa asioihin ja muuttaa maailmaa. Oli kysymys sitten omista työtavoista tai asiakkaan tuotteesta ja sitä kautta liiketoiminnasta. Tai parhaimmillaan maailman rakentamisesta paremmaksi meidän kaikkien kannalta.

Tämän kirjoituksen sisältö perustuu rakenteellisesti Googlen julkaisemaan viiden askeleen malliin organisaation toiminnasta. Nämä ovat psykologinen turvallisuus, luottamus, rakenne ja selkeys, merkitys ja vaikutus. Yrityskulttuurissa meitä inspiroivat kaikki ne organisaatiot, jotka investoivat siihen aktiivisesti ja ovat onnistuneet näkyvästi. Kehitämme aktiivisesti toimintatapojamme ja pyrimme omaksumaan maailmalla luotuja hyviä käytäntöjä. Avoin ja positiivinen asenne vievät meitä eteenpäin.

Tiimimme mukaan kolme tärkeintä ominaisuutta hyvässä työpaikassa ovat työn kiinnostavuus, työpaikan hyvä ilmapiiri ja mahdollisuus kehittyä. Kaikissa näissä olemme saaneet mittauksissa huippuarviot.

Mittaamme työtyytyväisyyttä, mutta ennen kaikkea käymme aktiivista keskustelua ja kehittämme yhdessä tiiminä toimintaamme. Mittauksissa henkilöstötyytyväisyytemme on huippuluokkaa.

Tiimimme mukaan kolme tärkeintä ominaisuutta hyvässä työpaikassa ovat työn kiinnostavuus, työpaikan hyvä ilmapiiri ja mahdollisuus kehittyä. Kaikissa näissä olemme saaneet mittauksissa huippuarviot.

Kehitysmahdollisuuksia avautuu jatkuvasti johtuen nopeasta kasvustamme. Haluamme, että näin on myös tulevaisuudessa. Sinä voit olla tärkeä osa kehittyvää tiimiämme! Katso avoimet työpaikat ja jätä hakemus – tai soittele ja tule toimistollemme kahville!

Tommi Laitinen on OCTO3 toimitusjohtaja.