Liiketoiminta-arkkitehtuurit ovat globaalissa murroksessa. Viisi vinkkiä oman liiketoimintasi arviointiin.

Yritys pitää organisoida toiminnan perustehtävän ympärille luomalla business-malli, organisaatio, prosessit sekä eri toimijoiden roolit ja vastuut. Tämä on liiketoiminta-arkkitehtuuri. Mitä laajempaa ja monimutkaisempaa toiminta on, sitä enemmän liiketoiminnan tukena käytetään tietojärjestelmiä.

Vähänkään suuremmat organisaatiot ei tule päivääkään toimeen ilman tietotekniikkaa. Liiketoiminta-arkkitehtuuri on siis hyvin vahvasti sidoksissa myös tietotekniseen arkkitehtuuriin. Miten järjestelmät tukevat perustehtävän suorittamista ja miten toiminta yhdistyy kumppaneihin ja toimialan arvoketjuun?

Ohjelmistot mahdollistavat tänä päivänä täysin uudenlaisen tavan toimia ja kehittää liiketoimintaa.

Uusimpana ilmiönä markkinoille ovat tunkeutuneet ohjelmistopohjaiset alustapalvelut, jotka muokkaavat kokonaisen toimialan liiketoimintalogiikan tai –mallin täysin uudeksi. Voidaan sanoa ohjelmistojen mahdollistavan tänä päivänä täysin uudenlaisen tavan toimia ja luoda businestä.

On siis aika istua alas ja miettiä, mikä on oman toimialan liiketoiminta-arkkitehtuuri ja miten se muuttuu seuraavien vuosien aikana. Lähtökohtana pohdinnalle voi hyvin olla se, miten uusi teknologia muuttaa oman toimialan kilpailukenttää. Avainsanoja tässä pohdinnassa ovat mobiilisovellus, web-pohjaiset tietojärjestelmät, robotisaatio, automaatio, tekoäly, algoritmit, teollinen internet ja esineiden internet. Samoin kannattaa miettiä miten kohtaat asiakkaan liiketoiminnassasi. Siihen sopivia avainsanoja ovat palvelumuotoilu, asiakaskokemus, sähköinen asiointi, verkkokauppa ja pilvipalvelu.

Erityisen tärkeää tämä pohdinta on niillä toimialoilla, jotka sisältävät paljon toisteisia suoritteita ja jotka eivät vaadi fyysistä läsnäoloa palvelun suorittamisessa tai tuotteen toimittamisessa. Tässä viisi vinkkiä miten voit analysoida omaa toimintaasi!

Analysoi toimialasi tuotteet tai palvelut

Millainen arvoketju alallasi on ja mikä on oma roolisi arvoketjussa? Miten tuotat arvoa asiakkaalle? Miten helppoa tai vaikeaa sinut ja yrityksesi on korvata toisella kilpailijalla tai kenties poistaa kokonaan arvoketjussa? Tärkein kysymys on tietenkin se miksi ja mistä asiakas yrityksellemme maksaa. Kyseenalaista toimialasi perinteiset toimintatavat ja mieti voitko toimia eri tavalla. Kohdista huomiosi etenkin parhaiden (potentiaalisten) asiakkaittesi toimintaan!

Tutki oma toimintasi ja prosessisi

Sisältääkö toimintasi osioita tai vaiheita, jotka voidaan automatisoida tai tehdä robotin toimesta helpommin, nopeammin, paremmin tai tehokkaammin? Kaupan kassa tai kirjanpito on hyvä esimerkki siitä miten joitain toimintoja voidaan automatisoida varsin pitkälle.

Tarkkaile kilpailijoittesi toimintaa

Ovatko kilpailijat investoineet viime aikoina uuteen teknologiaan tai toimintatapoihin? Puhuvatko he uusista asioista? Tutki kilpailijoittesi talouslukuja. Kasvaako joku muita nopeammin? Mihin kasvu perustuu? Entä kumppanisi? Ovatko he tuoneet uudenlaisia innovaatioita markkinoille. Muista, että markkina voi mullistua myös uuden palvelukonseptin kautta.

Keskustele asiakkaittesi kanssa

Hyvin usein markkinamuutos on nähtävissä jo selvästi etukäteen asiakkaiden toiveissa ja odotuksissa. Mieti joka päivä miten yrityksesi tai organisaatiosi voi toimia paremmin. Keskustele asiakkaittesi kanssa mahdollisimman usein. Etenkin niiden ihmisten kanssa, jotka konkreettisesti käyttävät ja hyödyntävät tuotettasi mutta älä unohda myöskään liiketoimintajohtoa.

Seuraa toimialasi globaaleja trendejä

Voit saada merkittävää kilpailuetua tai -kykyä omaksumalla toimialasi uutuudet ennen muita. Tämä voi tarkoittaa uusia tuotteita tai palveluita, mutta myös uudenlaista tapaa toimia. Tämä voi vaatia paljonkin vaivannäköä, mutta parhaimmillaan palkitsee ruhtinaallisesti.

Bonusvinkki

Uusi toimintatapa tai innovaatio saattaa vaatia nykyisen liiketoiminnan hylkäämistä. Uusi parempi tuote tai palvelu markkinoilla voi johtaa siihen, ettei aiemmat enää käy kaupaksi. Tällöin on tietysti parempi itse mullistaa markkina kuin jäädä odottamaan, että joku muu tekee sen.

OCTO3 on ohjelmistopohjaisten tuotteiden, toimintatapojen ja modernien liiketoiminta-arkkitehtuurien asiantuntija. Pystymme analysoimaan toimintasi ja kertomaan helposti ja ymmärrettävästi kuinka toimialasi muuttuu tai miten voit itse muuttaa toimintaasi ja kehittää toimintaasi ohjelmistopohjaisten innovaatioiden avulla. Tämä tehdään aina liiketoimintasi lähtökohdista, ei teknologian.

Ota yhteyttä niin kerromme, kuinka pääset alkuun toimintasi kehittämisessä.